Logopedie is gespecialiseerde zorg die nodig is wanneer er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor of slikken. Ik behandel stoornissen op het gebied van persoonlijke communicatie. Goed communiceren is immers belangrijk om contact te maken met andere mensen. Wanneer u of uw kind een van vijf onderstaande problemen heeft, dan kunt u baat hebben bij logopedie. Klik op de links hieronder voor meer informatie.

Problemen met de stem

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Wat je zegt kan een andere betekenis krijgen door de manier waarop woorden worden uitgesproken.

Problemen met taal

Taal is onmisbaar om informatie uit te wisselen. Onvoldoende beheersing beperkt de mogelijkheden om met anderen te communiceren.

Problemen met het gehoor

Communicatie is een combinatie van spreken en luisteren. Logopedie gaat over communicatie en daarom kijkt de logopedist ook naar het gehoor.

Problemen met spraak

We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Door het verkeerd uitspreken van een letter krijgen woorden een andere betekenis.

Problemen met slikken

Logopedisten behandelen problemen die met slikken te maken hebben.